Obrázky

  Cholesterol - oválný konkrement na lomu, radiálně paprsčité uspořádání krystalů cholesterolu.
Cholesterol - oválný konkrement na lomu, radiálně paprsčité uspořádání krystalů cholesterolu.
Zrnkový preparát cholesterolu, polarizační mikroskop.
zvětšeno 320x
Zrnkový preparát cholesterolu, polarizační mikroskop. zvětšeno 320x
Zrnkový preparát cholesterolu, polarizační mikroskop.
zvětšeno 320x
Zrnkový preparát cholesterolu, polarizační mikroskop. zvětšeno 320x