Abstrakt

Whewellit je nejhojnějším minerálem močových konkrementů. Vzniká primární krystalizací z moči nebo dehydratací weddellitu. Nejčastěji tvoří drobné hnědé kaménky s hladkým nebo ledvinitým povrchem, na lomu bývá patrná radiální paprsčitost a koncentrické uspořádání vrstev s geometrickým středem.

Terminologie

  • Whewellit
  • Ca(C2O4).H2O
  • kalciumoxalát monohydrát
  • zkratka WH

Synonyma

  • Šťavelan vápenatý monohydrát
  • Oxalát vápenatý monohydrát

Vzhled

Habitus krystalů je tabulkovitý, sloupcovitý či izometrický, tvoří srostlice tvaru činek (piškotů), přesýpacích hodin, sférolitů. V konkrementech bývá velmi jemnozrnný až hrubozrnný, většinou tvoří vláknité radiálně paprsčité agregáty. Drobné krystalky jsou bezbarvé, čiré. Větší bývají zbarveny do žluta a světle hněda. Konkrementy tvořené radiálně paprsčitými agregáty jsou až temně hnědé.

Výskyt

WH se vyskytuje asi v 60% močových konkrementů. V močovém sedimentu se nachází méně často vedle hojnějšího weddellitu. U urolitiatiků bývají krystaly větší a více agregované, usazují se a zakládají jádro konkrementu. Nejvyšší koncentrace oxalátů je v okolí ledvinné papily. Za silně patologických podmínek (otrava etylenglykolem) se nachází v celém parenchymu ledviny i v jiných tkáních..
V prostatických konkrementech může tvořit minoritní složku. Je běžnou součástí psích kamenů = 3.6%, u koček = 0.7%. V přírodě se nachází řídce, nejhojnější je v sedimentárních komplexech uhelných pánví (Kladensko).

Četnost výskytu konkrementů obsahujících whewellit udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):

Složení konkrementuVýskyt (%)
whewellit/weddellit 20,5
Whewellit 17,3
whewellit/weddellit/apatit 8,6
kyselina močová/whewellit 2,6
whewellit/weddellit/karbonátapatit 2,5
whewellit/karbonátapatit 1,8
kyselina močová/whewellit/weddellit 1,4
whewellit/apatit 1,3

Typy konkrementů

Typ I. Většinou drobné (2 7 mm). Mohou být světle až tmavě hnědé, s mastným leskem, případně matné. Mají oválný či kulovitý tvar s hladkým nebo mírně ledvinitým povrchem. Na lomu jsou patrné koncentrické vrstvy s radiální paprsčitostí a jedním krystalizačním jádrem. Jádro bývá různě velké a je tvořeno drobnými krystalky WH, někdy s příměsí apatitu a organické matrix. Jsou tvrdé. V literatuře jsou označovány jako "hempseed" - lněné semínko.

Variety

a) kaménkem prochází válcovitá dutinka kolem níž je krystalizační jádro soustředěno
b) tento typ kamene tvoří jádro a následují vrstvy jiné složky močových konkrementů (kyselina močová, weddellit ( dále jen WD), struvit, apatit).

Typ II. Většinou drobné (2  7 mm). Bývají světle hnědé, častěji tmavé až černohnědé, matné až mastně lesklé. Někdy jsou potaženy velmi tenkým filmem cizího materiálu, který způsobuje šedý až modrošedý nádech s kovovým leskem. Povrch je ledvinitý místy s krystaly WD. Krystalizační jádro leží na povrchu a prozrazuje papilární původ, často je patrný otisk ledvinné papily, někdy se zachovanou kalcifikovanou tkání. Tvar bývá oválný s drobnou jamkou až po typ vlaštovčího hnízda ("swallow´s nest shaped").

Variety

a) povrch v různé míře pokryt krystaly WD
b) krystalizační jádro tvořeno vrstvičkami apatitu a WH
c) na povrchu místy krystaly až souvislá vrstva kyseliny močové
d) v jamce na povrchu jehlicovité agregáty močanu sodného

Statisticky bývá typ I a II spojován s intermitentní oxalurií a kalcifikací papil (Randallovy plaky).

Typ III. Středně velké kameny (7   12 mm) s drsným až bradavčitým povrchem, hnědé až černohnědé. Na lomu je kompaktní neuspořádaná struktura s příměsí organické matrix, místy pórovitá bez přesně ohraničeného krystalizačního jádra. Místo bradavčitého povrchu jsou někdy vyvinuty dlouhé jehlicovité výběžky (kameny močového měchýře typu "jack stone" = "morgenstern").

Variety

a) mezivrstvy apatitu
b) mezivrstvy kyseliny močové

Etiologicky jsou spojovány s hyperoxalurií a stázou.

Typ IV. Drobné kameny (5 mm) s hladkým až bradavčitým povrchem s charakteristickou světlou až krémovou barvou. Na lomu jsou neuspořádané s patrnými drobnými krystaly.
Etiologicky souvisí s oxalózou a primární hyperoxalurií.

Typ V. Větší až odlitkové kameny hnědožluté barvy, někdy šedohnědé, mnohočetné s fasetovitým hladkým povrchem nebo kulovité se skelným leskem. Na lomu je patrná koncentrická laminace bez radiální paprsčitosti. Materiál je velmi jemnozrnný až kryptokrystalický s mezivrstvami organické matrix.

Variety

a) v centrální části kamene (případně v mezivrstvě) vyvinut klasický radiálně paprsčitý WHE
b) mezivrstvy kyseliny močové
c) mezivrstvy apatitu

Tento materiál se tvoří při omezení růstu na kontaktu kámen - tkáň, kámen - kámen. Stáza moče ?

Obrázky

  Kuželovitý konkrement s patrným otiskem ledvinné papily. Whewellit.
Kuželovitý konkrement s patrným otiskem ledvinné papily. Whewellit.
  Dvousložkový konkrement z močového měchýře, hnědé centrum se skládá z whewellitu, obal z oranžové kyseliny močové.
Dvousložkový konkrement z močového měchýře, hnědé centrum se skládá z whewellitu, obal z oranžové kyseliny močové.
 Ohlazené fasetované konkrementy z močového měchýře. Whewellit zde tvoří kompaktní, velmi jemnozrnné vrstvy.
Ohlazené fasetované konkrementy z močového měchýře. Whewellit zde tvoří kompaktní, velmi jemnozrnné vrstvy.
 Vzácnější typ WH konkrementu -
Vzácnější typ WH konkrementu - "jackstone", vzniká v močovém měchýři.
 
 Jemnozrnné radiálněpaprsčité vrstvy whewellitu, pod nimi v levém dolním rohu hrubozrnný whewellit vzniklý dehydratací weddellitu. Výbrus, polarizační mikroskop.
zvětšeno 25x
Jemnozrnné radiálněpaprsčité vrstvy whewellitu, pod nimi v levém dolním rohu hrubozrnný whewellit vzniklý dehydratací weddellitu. Výbrus, polarizační mikroskop. zvětšeno 25x
 Průřez výběžkem whewellitového konkrementu typu
Průřez výběžkem whewellitového konkrementu typu "Jackstone", výbrus, polarizační mikroskop. zvětšeno 50x
Střídající se vrstvy apatitu a whewellitu s příměsí weddellitu, výbrus, polarizační mikroskop.
zvětšeno 160x
Střídající se vrstvy apatitu a whewellitu s příměsí weddellitu, výbrus, polarizační mikroskop. zvětšeno 160x
Hrubozrnná struktura krystalů whewellitu, tmavá jemnozrnná hmota - apatit. Polarizační mikroskop, výbrus.
zvětšeno 320x
Hrubozrnná struktura krystalů whewellitu, tmavá jemnozrnná hmota - apatit. Polarizační mikroskop, výbrus. zvětšeno 320x
 
 Průřezy pestrými krystaly weddellitu, které obsahují drobnější krystalky whewellitu. Whewellit zde vzniká sekundárně dehydratací weddellitu. Polarizační mikroskop, výbrus.
zvětšeno 10x
Průřezy pestrými krystaly weddellitu, které obsahují drobnější krystalky whewellitu. Whewellit zde vzniká sekundárně dehydratací weddellitu. Polarizační mikroskop, výbrus. zvětšeno 10x
 Směs pestrého weddellitu a zelenkavého whewellitu, polarizační mikroskop, zrnkový preparát.
zvětšeno 320x
Směs pestrého weddellitu a zelenkavého whewellitu, polarizační mikroskop, zrnkový preparát. zvětšeno 320x
Radiálně paprsčité krystaly whewellitu,polarizační mikroskop, zrnkový preparát.
zvětšeno 160x
Radiálně paprsčité krystaly whewellitu,polarizační mikroskop, zrnkový preparát. zvětšeno 160x
Radiálně paprsčité krystaly whewellitu,polarizační mikroskop, zrnkový preparát.
zvětšeno 400x
Radiálně paprsčité krystaly whewellitu,polarizační mikroskop, zrnkový preparát. zvětšeno 400x
 
 Radiálně paprsčitý agregát whewellitu, polarizační mikroskop, zrnkový preparát.
zvětšeno 800x
Radiálně paprsčitý agregát whewellitu, polarizační mikroskop, zrnkový preparát. zvětšeno 800x
 Kontakt hrubozrnnějšího a jemnozrnnějšího whewellitu. U světlého lemu již není makroskopicky patrná radiální paprsčitost. Povrch těchto kaménků bývá fasetovaný a lesklý ( viz výše ). Bývá zde příměs apatitu a je hojnější organická matrix než v hrubozrnnější části.periferní vrstvy, elektronový mikroskop.
zvětšeno 36x
Kontakt hrubozrnnějšího a jemnozrnnějšího whewellitu. U světlého lemu již není makroskopicky patrná radiální paprsčitost. Povrch těchto kaménků bývá fasetovaný a lesklý ( viz výše ). Bývá zde příměs apatitu a je hojnější organická matrix než v hrubozrnnější části.periferní vrstvy, elektronový mikroskop. zvětšeno 36x
Detail z předchozího snímku, elektronový mikroskop.
zvětšeno 500x
Detail z předchozího snímku, elektronový mikroskop. zvětšeno 500x
Lom běžným whewellitovým kamenem, vprostřed patrné kulovité jádro z téhož materiálu. Elektronový mikroskop.
zvětšeno 6x
Lom běžným whewellitovým kamenem, vprostřed patrné kulovité jádro z téhož materiálu. Elektronový mikroskop. zvětšeno 6x
 
 Detail centra předchozího snímku, elektronový mikroskop.
zvětšeno 24x
Detail centra předchozího snímku, elektronový mikroskop. zvětšeno 24x
 Srůst tabulkovitých krystalů whewellitu, výsledkem těchto srůstů jsou
Srůst tabulkovitých krystalů whewellitu, výsledkem těchto srůstů jsou "piškotové" tvary známé z močového sedimentu. zvětšeno 9000x
Bradavčitý povrch whewellitového konkrementu, elektronový mikroskop, zvětšeno 20x.
Bradavčitý povrch whewellitového konkrementu, elektronový mikroskop, zvětšeno 20x.
Bradavčitý povrch whewellitového konkrementu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 55x
Bradavčitý povrch whewellitového konkrementu, elektronový mikroskop. zvětšeno 55x
 
 Bradavčitý povrch whewellitového konkrementu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 60x
Bradavčitý povrch whewellitového konkrementu, elektronový mikroskop. zvětšeno 60x
 Pseudometamorfóza whewellitu po weddelitu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 150x
Pseudometamorfóza whewellitu po weddelitu, elektronový mikroskop. zvětšeno 150x
Detajlní záběr na nově vytvořené krystaly whewellitu na místě původního weddellitu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 750x
Detajlní záběr na nově vytvořené krystaly whewellitu na místě původního weddellitu, elektronový mikroskop. zvětšeno 750x
Tabulkovité krystaly whewellitu na povrchu makroskopicky hladkého konkrementu z WH. Elektronový mikroskop.
zvětšeno 1000x
Tabulkovité krystaly whewellitu na povrchu makroskopicky hladkého konkrementu z WH. Elektronový mikroskop. zvětšeno 1000x
 
 Radiálně paprsčité srůsty whewellitových krystalů, elektronový mikroskop.
zvětšeno 2000x
Radiálně paprsčité srůsty whewellitových krystalů, elektronový mikroskop. zvětšeno 2000x