O laboratoři

Naše laboratoř se zabývá analýzou močových konkrementů vzniklých patologickou mineralizací organismů. Analýzu provádíme dvěma různými metodami – polarizační mikroskopií a infračervenou spektroskopií.

Zasílání vzorků k analýze
Suchý a čistý konkrement dejte, prosím, do plastového obalu, ten bezpečně uzavřete a označte. S žádankou vložte do pevné dopisní obálky (s bublinkovou fólií) a pošlete jako dopis. Chcete-li doručení vzorku pojistit, můžete zásilku poslat doporučeně.
Žádanky
Pro požadování analýz používejte tiskopis VZP "Poukaz na vyšetření/ ošetření". Pokud je pacient pojištěn u jiné pojišťovny než VZP, vyznačte její kód či zkratku v levém horním rohu. Nezapomeňte, prosím, IČP odesílajícího lékaře, jeho odbornost, jmenovku, podpis a plnou zpětnou adresu pro odeslání výsledku.