Abstrakt

Struvit tvoří kaménky bílé barvy s hladkým povrchem, většinou ve směsi s apatitem. Na lomu bývají zrnité, případně sloupcovité struktury bez přesně ohraničeného krystalizačního jádra. Často se vyskytuje i ve formě močového písku nebo odlitkových kamenů.

Terminologie

  • Struvit
  • MgNH4PO4.6H2O
  • magneziumamoniumfosfát hexahydrát
  • zkratka ST

Synonyma

Triplfosfát – název pochází z původních chemických analýz, kdy byly tři kationty (Ca2+, Mg2+ a NH4+) nalézány spolu s jedním aniontem (PO43-).

Vzhled

Tvoří dobře vyvinuté hemimorfní klínovité prizmatické krystaly (tvar rakve). Je bezbarvý, bílý až nažloutlý, od krve pak narůžovělý, má skelný lesk.

Výskyt

Většina struvitových kamenů pochází z infikované moči. Bakterie produkující ureázu (Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, H. influenzae, Staphilococcus aureus, Ureaplasma urealyticum) štěpí močovinu za vzniku dvou molekul amoniaku, které velmi zvyšují pH.
NH2-CO-NH2 + H2O -> ureáza -> 2NH3 + CO2

Hydrolýzou se mění amoniak na amoniový iont
NH3 + H2O -> NH4+ + OH-

Karbonát nalézaný v karbonátapatitu vzniká hydrolýzou
CO2 + H2O -> H2CO3 -> H+ + HCO3- -> 2H+ + CO32-

Zároveň se snižuje hladina citrátu, pravděpodobně důsledkem rozpouštění citrátového iontu bakteriemi. Tím se také zvýší množství hořčíku v moči, který byl vázán na citrát a současně se zvýší obsah vápníku. Vznikají struvit a karbonátapatit v různém poměrném zastoupení. Struvit se celkově vyskytuje v 6,5 % konkrementů, většinou v případě, že je moč infikována močovinu štěpícími bakteriemi. Monominerální kameny bývají velmi vzácné, nejčastější příměsí jsou karbonátapatit a močan amonný. V močovém sedimentu je běžný. Krystaly struvitu v moči znamenají patologicky vysoké pH (nad 7,2). Může být způsobeno primární či sekundární infekcí moče nebo alkalizací.Je nejhojnějším minerálem konkrementů psů = 55,6 % a koček = 78,3 %. V přírodě je vzácným minerálem, výrazně organogenního původu. Je častý na různých lokalitách guana (jeskyně Skipton u Ballaratu - Victoria, Austrálie), jeho krystaly rostou na stěnách stok a okolního zdiva. Četnost výskytu konkrementů obsahujících struvit udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):

Složení konkrementuVýskyt (%)
struvit/karbonátapatit 4,7
struvit/močan amonný/karbonátapatit 1,5
struvit/močan amonný 0,4
struvit 0,1

Typy konkrementů

Struvit se může vyskytovat ve formě písku, tvořit drobné, nejčastěji však odlitkové kameny. Jejich barva bývá bílá, žlutobílá, u kamenů s příměsí močanu amonného šedá a nažloutlá. Často jsou zbarveny krví. Může se vyskytovat také jako minoritní složka v centru, častěji však na periferii jiného kamene. Struvitové krystaly mohou také obrůstat cizorodé jádro, které se stává centrem konkrementu (chirurgický materiál, části katetru, jiný konkrement a pod.).

I. Odlitkové kameny ("stag horn = jelení paroží") jsou časté, mají hladký až jemně krystalický povrch, křídovitý až voskovitý vzhled, barvu bílou až žlutobílou, často jsou zbarveny krví. Na lomu jsou patrné koncentrické vrstvy krystalů ST s povlaky jemnozrnného karbonátapatitu. Krystaly někdy vytváří radiální svazky s kapraďovitým narůstáním, což svědčí o rychlém růstu. Centrum kamene má volnější, hrubozrnnou strukturu, bez ohraničeného krystalizačního jádra. Možnou příměsí je močan amonný, na povrchu a při povrchu se mohou vyskytovat oxalátové vrstvy. Centrum kamene může být cizorodé s asymetrickým umístěním.

II. U drobnějších kamenů je častější neuspořádaná volnější hrubozrnná struktura bez ohraničeného krystalizačního jádra. Ostatní znaky jsou stejné.

III. Kameny z dolního močového traktu jsou oválné až kulovité, s hladkým povrchem. Barva je bílá, u kamenů s obsahem močanu amonného šedá. Svůj vznik prozrazují přítomností plošného jádra, které se původně nacházelo na stěně močového měchýře. Na lomu je patrná koncentrická laminace vrstev, místy s radiálním uspořádáním krystalů. Někdy můžeme vidět kapraďovité narůstání ( dle tvaru agregátů ), které svědčí o velké rychlosti růstu.

IV. Mnohočetná litiáza se obecně vyznačuje hladkým ohlazeným povrchem s fasetovými hranami a s hustšími koncentrickými vrstvami.

V. Močový písek bývá tvořen volnými krystaly struvitu s typickým rakvičkovitým habitem.

Obrázky

  Průřez konkrementem z močového měchýře, skládá se z vrstev struvitu a apatitu.
Průřez konkrementem z močového měchýře, skládá se z vrstev struvitu a apatitu.
  Odlitkový kámen z pánvičky ledvinné tvořený vrstvami struvitu a apatitu.
Odlitkový kámen z pánvičky ledvinné tvořený vrstvami struvitu a apatitu.
 Kočičí močové konkrementy tvořené čistým struvitem.
Kočičí močové konkrementy tvořené čistým struvitem.
Zrnkový preparát struvitu, polarizační mikroskop.
zvětšeno 320x
Zrnkový preparát struvitu, polarizační mikroskop. zvětšeno 320x
 
Agregát krystalů struvitu, povrch psího močového konkrementu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 75x
Agregát krystalů struvitu, povrch psího močového konkrementu, elektronový mikroskop. zvětšeno 75x