Abstrakt

Kyselina močová dihydrát vzniká primární krystalizací z moči, její krystaly snadno dehydratují na polykrystalický agregát kyseliny močové anhydridu. Nejčastěji se vyskytuje ve formě písku či drobných konkrementů, které mají zrnitou porézní strukturu bez ohraničeného krystalizačního jádra.

Terminologie

  • Kyselina močová dihydrát
  • C5H4N4O3.2H2O
  • 2,6,8-trihydroxypurin dihydrát
  • zkratka KMD

Synonyma

Nemá

Vzhled

Tvoří šestiboké sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, někdy protažené do tvaru brousku. Běžné jsou rosetovité prorostlice. Je bezbarvá, zbarvena močovými barvivy do žluta, sytě oranžova až do hněda.

Výskyt

V močovém sedimentu se nachází často a tvoří nažloutlé či narůžovělé krystaly a prorostlice. Její výskyt v psích a kočičích kamenech není popisován.Výskyt těchto krystalů v močovém sedimentu je více závislý na pH než na celkové koncentraci kyseliny močové. Krystalurie se naopak nevyskytuje při pH nad 6,2. Konkrementy z kyseliny močové dihydrátu jsou doprovázeny hyperurikosurií, hyperurikemií, kdy pH je menší nebo rovno 5,5. Kyselina močová dihydrát se vyskytuje asi v 3,4 % konkrementů. Velmi snadno (i během analýzy – při evakuaci vzorku pro IČ spektroskopii) podléhá přeměně na kyselinu močovou anhydrid. Četnost výskytu konkrementů obsahujících KMD udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):
Složení konkrementuVýskyt (%)
KM/KMD 4,9
KMD 1,5
KM/KMD/močan amonný 0,6

Typy konkrementů

I. Typickým výskytem kyseliny močové dihydrátu je močový písek, který se skládá z rombických krystalů a jejich rosetovitých prorostlic.

II. Může tvořit drobné hrubozrnné kaménky s radiálním uspořádáním krystalů.

III. Nejčastěji se vyskytuje jako příměs v externích částech hrubozrnnějších kaménků z KM.OSN-S OSN-E

Obrázky

 Různé tvary krystalů z kyseliny močové dihydrátu, polarizační mikroskop.
zvětšeno 160x
Různé tvary krystalů z kyseliny močové dihydrátu, polarizační mikroskop. zvětšeno 160x
Krystaly kyseliny močové dihydrátu,polarizační mikroskop.
zvětšeno 320x
Krystaly kyseliny močové dihydrátu,polarizační mikroskop. zvětšeno 320x
Krystaly kyseliny močové dihydrátu,elektronový mikroskop.
zvětšeno 600x
Krystaly kyseliny močové dihydrátu,elektronový mikroskop. zvětšeno 600x
Srůst tabulkovitých krystalů kyseliny močové dihydrátu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 1200x
Srůst tabulkovitých krystalů kyseliny močové dihydrátu, elektronový mikroskop. zvětšeno 1200x