• Ca8H2(PO4)6 .5H2O
  • vyšší rozpustnost než apatit
  • vzniká v neutrálním až slabě kyselém pH
  • možný předstupeň apatitu