Abstrakt

Močan amonný je běžnou složkou močových konkrementů infekčního původu. Obvykle se vyskytuje na povrchu kamenů z kyseliny močové nebo ve směsi se struvitem. Může skládat také samostatné kameny. Krystaly tvoří velmi jemnozrnné agregáty, ve světelném mikroskopu je nelze na základě optických charakteristik identifikovat. Kaménky jsou měkké, šedobílé až šedohnědé, mají křídovitý vzhled. Na lomu jsou velmi jemnozrnné s porézní neuspořádanou strukturou.

Terminologie

  • Močan amonný
  • NH4C5H3N4O3
  • zkratka MA

Synonyma

  • Urát amonný
  • amoniumurát

Vzhled

Močan amonný vytváří jehlicovité nebo stébelnaté krystaly, které srůstají do radiálně paprsčitých kulovitých agregátů. Agregáty můžeme výjimečně pozorovat pouhým okem. Krátce jehlicovité krystaly vidíme v optickém mikroskopu jen u dobře krystalovaných materiálů, většinou jsou submikroskopické.

Výskyt

Vyskytuje se v 0,4 % močových konkrementů. Může tvořit monominerální kameny nebo bývá ve směsi s kyselinou močovou, případně se struvitem. U psů je hojnější – 6,6 % a u koček tvoří 7,2 %. jsou popsány dvě cesty ke vzniku konkrementů z močanu amonného.

1. Infekční: při infekci bakteriemi štěpícími močovinu za současné hyperurikosurie, pH > 7.
2. Neinfekční: v kyselé moči amoniové ionty vznikají sekrecí amonia v renálních tubulech jako výsledek acidobazické regulace. Při nízké hladině fosfátů a kyselé moči musí být ke kompenzaci H+ produkováno více amonia. Tak dochází k endemickému výskytu močanu amonného v močovém měchýři u dětí s chronickýmu nedostatkem fosfátů (jednostranná rýžová strava).

Typy konkrementů

I. Monominerální kameny mají šedou až hnědou barvu, křídovitý vzhled, jsou porézní a měkké. Někdy jsou okem viditelné jeho kulovité agregáty. Krystalizační jádro nebývá ohraničeno.

II. Odpovídá I. typu má však zřetelný sekundární původ. Střed kamene (nebo středy původních krystalů) je tvořen kyselinou močovou a následuje lem z MA. Svědčí o původní litiáze z KM a následné infekci. Při této etiologii se může sekundárně vyskytnout také uvnitř porézního kamene aniž by vytvořil povrchovou vrstvu.

III. Tvoří jemnozrnnou příměs struvitových kamenů.

IV. Může tvořit centrálně umístěná jádra kamenů z KM nebo WH.

Obrázky

"Mechovité" agregáty drobných krystalů močanu amonného s příměsí světlejší kyseliny močové, polarizační mikroskop. zvětšeno 320x
Krystaly kyseliny močové dihydrátu,polarizační mikroskop.
zvětšeno 320x
Krystaly kyseliny močové dihydrátu,polarizační mikroskop. zvětšeno 320x