VATERIT CaCO3

  • vzácně jako močový kámen
  • pH > 8,1