• C5H4N2O2
  • nepřítomnost adeninofosforibotransferázy
  • 2,8 – dihydroxyadeninurie

Obrázky

  Rozlomený kamének z 2,8-dihydroxyadeninu, terakotové barvy s velmi jemnozrnnou strukturou.
Rozlomený kamének z 2,8-dihydroxyadeninu, terakotové barvy s velmi jemnozrnnou strukturou.
 Velmi jemnozrnné agregáty DHA. Polarizační mikroskop.
zvětšeno 160x
Velmi jemnozrnné agregáty DHA. Polarizační mikroskop. zvětšeno 160x
Velmi jemnozrnné agregáty DHA. Polarizační mikroskop.
zvětšeno 320x
Velmi jemnozrnné agregáty DHA. Polarizační mikroskop. zvětšeno 320x
Velmi jemnozrnné kulovité agregáty DHA. Polarizační mikroskop.
zvětšeno 800x
Velmi jemnozrnné kulovité agregáty DHA. Polarizační mikroskop. zvětšeno 800x
 
 Těsně nahloučené kulovité agregáty jemných tabulkovitých krystalů. Elektronový mikroskop.
zvětšeno 2000x
Těsně nahloučené kulovité agregáty jemných tabulkovitých krystalů. Elektronový mikroskop. zvětšeno 2000x