C5H4N2O2
  • nepřítomnost xantinoxidázy
  • hypourikemie
  • xantinurie

Obrázky

 Velmi jemnozrnné vějířky xantinových krysalů, elektronový mikroskop.
zvětšeno 1500x
Velmi jemnozrnné vějířky xantinových krysalů, elektronový mikroskop. zvětšeno 1500x
 Stébelnaté agregáty xantinu vytváří křehkou porézní strukturu. Elektronový mikroskop.
zvětšeno 3600x
Stébelnaté agregáty xantinu vytváří křehkou porézní strukturu. Elektronový mikroskop. zvětšeno 3600x
V detailu je zřetelný lancetovitý habitus krystalů xantinu. Elektronový mikroskop.
zvětšeno 4300x
V detailu je zřetelný lancetovitý habitus krystalů xantinu. Elektronový mikroskop. zvětšeno 4300x