Abstrakt

Brushit tvoří většinou drobné kaménky bílé barvy s krystalickým povrchem. Na lomu je patrná radiálně paprsčitá struktura. Obvyklá je příměs apatitu. Může se vyskytovat i ve formě močového písku.

Terminologie

  • Brushit (brašit)
  • CaHPO4.2H2O
  • kalciumhydrogenfosfát dihydrát
  • zkratka BR

Synonyma

Hydrogenfosforečnan vápenatý dihydrát

Vzhled

Tvoří sloupcovité až tabulkovité krystaly, případně jehlice. Je bezbarvý, bílý až nažloutlý, od krve pak narůžovělý. Na plochách dokonalé štěpnosti má perleťový či hedvábný lesk.

Výskyt

Brushit je vzácnějším minerálem močových kamenů. Vyskytuje se v 0,25 % konkrementů. Je běžnou součástí psích kamenů = 3,1 %, u koček není popisován. V přírodě je řídce se vyskytujícím minerálem, vzniká z netopýřího trusu, impregnuje fosilizované kostry, často tvoří konkrece v guanu (Aves, Venezuela). Krystaly BR v močovém sedimentu byly popsány zřídka – při pH 6,0 – 6,2, hyperkalciurii, hyperfosfaturii, často s vyšším obsahem Mg v moči. Zde tvoří čiré, prizmatické tabulkovité až jehlicovité krystaly a jejich podélné či rosetovité srostlice. Vznik konkrementů brushitu souvisí s hyperkalciurií, primárním HPT, hyperfosfaturií, hypocitraturií, renální tubulární acidózou, imobilizací (není infekčního původu), pH = 6,8 – 7,2. Rychlý růst krystalů se projevuje kapraďovitým narůstáním radiálních svazků (známé také ze struvitových kamenů).

Typy konkrementů

Kameny bývají monominerální, nejčastější příměsí jsou apatit a oxaláty. Může se vyskytovat také jako minoritní složka s whewellitem a weddellitem, kde tvoří obvykle souvislou mezivrstvu. Kameny jsou různě velké, oválného až nepravidelného tvaru. Mají bílou až žlutobílou barvu. Na povrchu bývají nodulární ("vzhled květáku"), jemně krystalické. Jsou tvrdé a houževnaté. Na lomu je patrné radiální uspořádání jehlicovitých krystalů, které mají hedvábný či perleťový lesk a jsou lehce průsvitné.

Obrázky

  Pohled na lom brushitových kamenů.
Pohled na lom brushitových kamenů.
 Stébelnaté agregáty krystalů brushitu v polarizačním mikroskopu, zrnkový preparát.
zvětšeno 320x
Stébelnaté agregáty krystalů brushitu v polarizačním mikroskopu, zrnkový preparát. zvětšeno 320x
Radiálně paprsčitá struktura agregátů brushitu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 60x
Radiálně paprsčitá struktura agregátů brushitu, elektronový mikroskop. zvětšeno 60x
Zakončení plochých krystalů brushitu, sdružených do stébelnatého agregátu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 540x
Zakončení plochých krystalů brushitu, sdružených do stébelnatého agregátu, elektronový mikroskop. zvětšeno 540x