Abstrakt

Tvorba cystinových kamenů patří k vzácnějším druhům litiáz. Konkrementy jsou medově žluté barvy s hladkým či krystalickým povrchem. Na lomu jsou jemnozrnné až hrubě krystalické, bez ohraničeného krystalizačního jádra. Typický je hexagonální habitus krystalů.

Terminologie

  • Cystin
  • C6H12N2O4S2
  • -dithiodialanin
  • zkratka CS

Synonyma

Nemá

Vzhled

Tvoří hexagonální krátce prizmatické až tabulkovité krystaly. Krystaly jsou bezbarvé, konkrementy pak žluté, žlutobílé až hnědožluté. Lesk je voskovitý, na plochách dokonalé štěpnosti skelný. V kamenech tvoří jemnozrnné až hrubozrnné agregáty.

Výskyt

Cystin je vzácnějším minerálem močových kamenů. Tvoří asi 0,2 % močových konkrementů. Je běžnou součástí psích kamenů = 22,5 %, u koček = 0,7 %. Krystaly cystinu v močovém sedimentu jsou vždy patologické a signalizují silnou cystinurii. Ta je dána vrozeným defektem tubulární reabsorbce. Ke krystalizaci dochází při kyselém pH.

Typy konkrementů

Kameny bývají většinou monominerální, nejčastější příměsí jsou apatit a oxaláty. Jsou drobné až odlitkového typu. Mají žlutobílou, žlutou až medově žlutou barvu. Na povrchu bývají hladké až krystalické, lesk je mastný až skelný. Vyskytují se ve dvou strukturních typech:
I: jemnozrnný typ s koncentrickou laminací vrstev.
II: hrubě krystalický s volnější neuspořádanou strukturou.

Obrázky

 Lom a povrch cystinového kamene.
Lom a povrch cystinového kamene.
 Zrnkový preparát cystinu, místy patrné hexagonální ohraničení krystalů, polarizační mikroskop.
zvětšeno 160x
Zrnkový preparát cystinu, místy patrné hexagonální ohraničení krystalů, polarizační mikroskop. zvětšeno 160x
 Krystalické agregáty cystinu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 1200x
Krystalické agregáty cystinu, elektronový mikroskop. zvětšeno 1200x
Hexagonální krystal cystinu, elektronový mikroskop.
zvětšeno 1200x
Hexagonální krystal cystinu, elektronový mikroskop. zvětšeno 1200x