Odběrová místa a laboratoře Kariéra GDPR

V červnu 2018 proběhla fúze AeskuLab Holding, a.s. s Unilabs Holding Czech Republic a.s., která se stala nástupnickou společností.

Firma AeskuLab Holding, a.s., (pod původním názvem Svět Zdraví, a. s.) vstoupila na český trh v roce 2006 postupným nákupem nestátních zdravotnických zařízení. AeskuLab je významným, stabilním a uznávaným partnerem zdravotnických profesionálů a dynamicky rostoucí společností.

Součástí skupiny jsou společnosti AeskuLab k.s. a AeskuLab Patologie, k.s., které poskytují široké spektrum laboratorních vyšetření po celé České republice.

Svým klientům – z řad ambulantních lékařů, zdravotnických zařízení, samoplátců – poskytujeme včasnou a komplexní diagnostickou péči a to jak v rutinních, tak i vysoce specializovaných vyšetřeních prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky (klinická biochemie, hematologie, klinická imunologie a alergologie, lékařská mikrobiologie, lékařská a forenzní genetika) včetně vyšetření histologické a cytologické laboratoře. Spolupracujeme i s veterinárními ordinacemi.


Základní biochemická a hematologická vyšetření realizujeme v nejbližší regionální laboratoři, specializovaná vyšetření jsou pak od lékařů převážena a prováděna v jedné ze tří centrálních laboratoří – v Praze, Ostravě a Mostišti (nemocniční laboratoř – Nemocnice sv. Zdislavy). Kromě laboratoře v Mostišti má charakter nemocniční laboratoře také laboratoř polikliniky v Praze – Vysočanech, která funguje v 24hodinovém režimu.


Laboratoře jsou akreditované dle normy ČSN EN ISO 15189. Laboratoře AeskuLab mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice.


AeskuLab Patologie, k.s., člen Unilabs Holding Czech Republic a.s., provádí kompletní bioptická a cytologická vyšetření již od roku 1993.

Činnost AeskuLab Patologie zahrnuje celé spektrum oboru patologie, se zvláštním zaměřením na diagnostiku nádorů prsu, kožní patologii vč. zánětů, patologii zažívacího traktu, gynekopatologii a uropatologii.

Velké zkušenosti má naše pracoviště zejména s vyšetřováním neurochirurgických případů, převážně nádorů CNS dospělých i dětí a spolupracuje jako konzultační centrum pro kolegy z celé ČR.

V současné době je ve společnosti AeskuLab Patologie zavedena evropská norma ISO EN 15189 a laboratoř je nositelem prestižního Osvědčení o akreditaci č. 234/2011. Laboratoř má špičkové technické vybavení, provádí i peroperační zmrazená vyšetření. V případě zájmu nabízíme realizaci klinickopatologických seminářů.

Laboratoře skupiny AeskuLab poskytují:

Široké spektrum rutinních a specializovaných vyšetřeni, s možností bezplatné konzultace s lékaři a vysokoškolskými pracovníky laboratoří.

Zelené linky do jednotlivých laboratoří.

Celorepublikový svoz vzorků prostřednictvím vlastní svozové služby.

Zajišťujeme žádanky a odběrový materiál, včetně materiálu pro cytologická vyšetření.

Distribuce výsledků v tištěné podobě. Dostupné bezplatně i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu.

Správa, evidence a likvidace biologického odpadu, zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, včetně informační povinnosti směrem k obcím s rozšířenou působností.

Proč AESKULAB?

  • Kvalita, kvalifikace, zkušenost a spolehlivost.
  • Široké spektrum vyšetření.
  • Hustá síť odběrných míst po celé republice.
  • Desítky svozových tras.
  • Moderní diagnostické metody, přístroje a technologie.
  • Rychlá diagnostika onemocnění.
  • Odborné konzultace pro celou republiku.
  • Bezplatný odvoz a likvidace infekčního odpadu.
  • Automatizovaná příprava a diagnostika vzorků.